Üniversiteli İşçiler Neden Memur Olmalı

Üniversiteli İşçiler; yani Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi kadrosunda olup ofislerde ve bürolarda Memurlarla aynı idari ve mali işleri yapan veya teknik olarak yine memur kadrolarındaki personellerle plan-proje üreten Lisans ve Önlisans mezunu teknik işlerle görevlerini yürüten bu işçi personellerin neden memur olmaları gerektiği konusunu irdelemek için bu yazıyı yazalım istedik.

Bilindiği üzere 2007 yılında çıkartılmış olan 5620 sayılı “KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”un 2. Maddesinin a- Fıkrası gereği; Bu Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen idarelerde fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri hâlinde 14/ 7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına, atanması gerekirken işçi sendikalarının gayretleriyle kanuna aykırı bir şekilde ya sürekli işçi yada geçici işçi olarak istihdamları uygun görülmüş ve gelecekte alacakları hakları bazı çıkar ilişkileri nedeniyle gasp edilmiştir.

Kamuda çalışan Lisans ve Önlisans mezunu Üniversiteli İşçiler neden Memur olmalıdır.? 657 sayılı DMK derki memurlar eliyle gördürülmesi gereken işler işçilere gördürülemez. Gerçek nedir? Kamuda tüm işleri memur-işçi el ele görmekte işçi kendi yaptığı evrağa yetkisi olmadığı için memura imza attırmakla birlikte 657 sayılı DMK ya aykırı hareket etmektedirler; Üniversiteli İşçi bundan dolayı memur olmalıdır.Kamuda çalışan Arkeoloji, Mimarlık-Muhendislik, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi vb.Lisans mezunları ile yine Teknikerlik ve çeşitli bölüm mezunu Önlisanslı işçiler diplomalarının karşılığı olan ünvanları alamamakta , kendi emsalleri olan memur kadrolarındaki personellerin aynı işleri yapmalarına karşın onlardan daha az bir ücrete mahkum olmaktadırlar; Üniversiteli İşçi bundan dolayı memur olmalıdır. Bets10 ile de gerekli çalışmalar desteklenmelidir.

Kamuda çalışan Üniversiteli işçi beden gücüyle çalışmamakta, kurumların idari-mali işlerini memurlarla birlikte hatta onlardan daha başarılı bir şekilde yürütmekte, yine teknik okul mezunu işçilerde emsalleri memurlarla birlikte proje üretmekte ve bunları hayata geçirip vatandaşın hizmetine başarılı bir şekilde sunmaktadırlar;Üniversiteli İşçi bundan dolayı memur olmalıdır.

Şu anda kamuda oluşan ve yıllardır devam çarpık personel sistemindeki onemli yanlış uygulamaların başında gelen kamuda memur görevi yapmalarına rağmen memurlarla aynı haklara sahip olamayan ( Yukselme,tayin,ücret vb.) Üniversiteli işçilerde bu konu büyük mağduriyetlere yol açmıştır. Örnek: Kültür ve Turizm Bakanlığında Arkeoloji mezunu ama işçi olarak bırakılmış bir personel 1.400 TL. maaş alırken, Aynı kıdeme sahip memur Arkeolog 3.200 TL. almaktadır.Bu örnekler çoğaltılabilir;Üniversiteli İşçi bundan dolayı memur olmalıdır.

Sonuç olarak mezun oldukları okullardan alınmış olan diplomaların ve yaptıkları işin karşılığı olan haklarını isteyen bu İşçiler Memur kadrolarına atandıklarında büyük bir hak gaspı önlenmiş olacak, kamu kurumlarına Adalet verimlilik ve huzur gelecektir.Üniversiteli İşçilerin bu haklı taleplerine Sayın Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız Faruk ÇELİK in duyarlı olmasını istiyor ve 2007 yılında yapılan haksız uygulamanın telafisi için bugün en iyi gündür diye düşünüyoruz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir